DERGİ

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, ESAM’ın 2010 senesinden itibaren çıkarmakta olduğu ulusal hakemli ve süreli bir dergidir. 2014 Ocak ayından itibaren sadece internet üzerinden açık erişim tabanlı yayınlanmakta olup Ocak ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki defa düzenli olarak çıkmaktadır.

Derginin amacı, sosyal bilimlerin her alanında üretilen sistematik birikimin, bir politika ve/veya stratejiye dönüştüğü ölçüde işlenerek tartışmaya açılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda başta dış politika ve güvenlik stratejisinden eğitim politikalarına, sosyal güvenlik politikalarından iktisat politikalarına kadar çeşitli alanlarda üretilen çalışmaları tarihsel ve güncel bağlamı da dahil olmak üzere ilgili literatürle buluşmasına çalışılmaktadır.
Dergimiz ULAKBİM Veri Tabanında taranmaktadır.

ISSN: 1309-887X

e-ISSN: 2149-0465

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi