Yrd. Doç. Dr. Sinem KOCAMAZ

SİNEM KOCAMAZ
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

E-Posta Adresi : sinem.kocamaz@ege.edu.tr
Telefon (İş) : 2323115297-
Telefon (Cep) : 5324037509
Adres : Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü,Hastane Kampüsü,Bornova,İzmir

Öğrenim Bilgisi

Doktora : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2006-2011
Tez adı: Tony Blair Döneminde İngiltere’nin Transatlantik İlişkilerinin Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi (2011) Tez Danışmanı:(AHMET NAZMİ)

Yüksek Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
2002-2005
Tez adı: Çokuluslu Şirketlerin Uluslararası Aktörler Olarak Siyasi ve Ekonomik Rolleri (2005) Tez Danışmanı:(SUAT ÖKSÜZ)

Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
1997-2002

Görevler

YARDIMCI DOÇENT : EGE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ANABİLİM DALI
2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : EGE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ANABİLİM DALI
2012-2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : EGE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR ANABİLİM DALI
2002-2012

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans
2016

DUONG THI BICH PHUONG, (2016). ASEAN: bölgesel bir aktör olarak ekonomik ve politik etkinliğinin incelenmesi, Ege Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

İdari Görevler

Enstitü Müdürü
2016

EGE ÜNİVERSİTESİ/STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Anabilim Dalı Başkanı
2013

EGE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Dersler *

2015-2016
Lisans
International Organizations (İkinci Öğretim) İngilizce 3
International Organizations (Örgün) İngilizce 3
Topluma Hizmet Uygulamaları (Örgün) Türkçe 2
Üniversite Yaşamına Geçiş (İkinci Öğretim) Türkçe 2
International Political Economy (İkinci Öğretim) İngilizce 3
Soğuk Savaş Sonrası Transatlantik İlişkiler (Örgün) Türkçe 3
Küresel Aktör Olarak AB (İkinci Öğretim) Türkçe 3
International Political Economy (Örgün) İngilizce 3
Topluma Hizmet Uygulamaları (İkinci Öğretim) Türkçe 2
Dönem Projesi I (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Dönem Projesi II (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Dönem Projesi I (Örgün) Türkçe 3
Soğuk Savaş Sonrası Transatlantik İlişkiler (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Üniversite Yaşamına Geçiş (Örgün) Türkçe 2
Küresel Aktör Olarak AB (Örgün) Türkçe 3
Dönem Projesi II (Örgün) Türkçe 3
Transatlantik Güvenlik Türkçe 3
Uluslararası Güvenlik Örgütleri ve Ortak Güvenlik Türkçe 3
2014-2015
Lisans
Dönem Projesi I (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Dönem Projesi II (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Soğuk Savaş Sonrası Transatlantik İlişkiler (Örgün) Türkçe 3
International Political Economy (İkinci Öğretim) İngilizce 3
International Organizations (Örgün) İngilizce 3
Üniversite Yaşamına Geçiş (Örgün) Türkçe 2
Dönem Projesi I (Örgün) Türkçe 3
Lisans Tezi I (Örgün) Türkçe 3
Küresel Aktör Olarak AB (İkinci Öğretim) Türkçe 3
Topluma Hizmet Uygulamaları (Örgün) Türkçe 2
Üniversite Yaşamına Geçiş (İkinci Öğretim) Türkçe 2
Dönem Projesi II (Örgün) Türkçe 3
Lisans Tezi II (Örgün) Türkçe 3
Topluma Hizmet Uygulamaları (İkinci Öğretim) Türkçe 2
Soğuk Savaş Sonrası Transatlantik İlişkiler (İkinci Öğretim) Türkçe 3
International Political Economy (Örgün) İngilizce 3
Küresel Aktör Olarak AB (Örgün) Türkçe 3
International Organizations (İkinci Öğretim) İngilizce 3
Avrupa Birliği ve Dünya Politikası Türkçe 3
Transatlantik Güvenlik Türkçe 3

Eserler
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KOCAMAZ SİNEM (2015). Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması nın Dünya Ticareti ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkisi. Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 6(2), 31-56. (Yayın No: 2473292)

2.KOCAMAZ SİNEM (2011). A New Form of Security Cooperation and Collective Conflict Management in the Post Cold War International System. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(1), 467-476. (Yayın No: 2728340)

3.KOCAMAZ SİNEM (2010). Lizbon Antlaşması Çerçevesinde Avruba Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının Geleceği. Ege Akademik Bakış, 10(3), 951-980. (Yayın No: 929954)

4.KOCAMAZ SİNEM (2007). Avrupa Birliği nin Komşuluk Politikası Çerçevesinde Transkafkasya Ülkeleri ile İlişkileri. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, 2(4), 65-102. (Yayın No: 929989)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1.KOCAMAZ SİNEM (2015). The Shanghai Cooperation Organization The Rise of New Powers in the World Politics. 9th Pan European Conference on International Relations (/Sözlü Sunum)(Yayın No:2473371)

2.KOCAMAZ SİNEM (2013). The Future Prospects for the EU Turkey Cooperation in the Common Foreign and Security Policy The Possibilities of Effective Multilateralism in the Euro Mediterranean Area. ESAM Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:930940)

3.KOCAMAZ SİNEM (2012). Europeanization Through the Union for Mediterranean Policy The Dynamics of Europeanization in the Mediterranean Partner States Comparing and Contrasting Europeanization Concepts and Experiences. The Institute of International Economic Relations (IIER/IDOS) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:930642)

4.KOCAMAZ SİNEM (2011). A New Form of Security Cooperation and Collective Conflict Management in the Post Cold War International System. International Conference on Social Sciences (/Sözlü Sunum)(Yayın No:930618)

5.KOCAMAZ SİNEM (2011). Transatlantic Security Relations Beyond the Iraq War T. Transatlantic Studies Association Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:930590)

6.KOCAMAZ SİNEM (2009). Iraq War and Anglo American Relations Tony Blair s Effect on Transatlantic Rift. Transatlantic Studies Association Annual Conference, Canterbury Christ Church University (/Sözlü Sunum)(Yayın No:930577)

7.KOCAMAZ SİNEM (2008). The European Union s Relationships with the Transcaucasian Countries within the Scope of the European Neighbourhood Policy. European Parliament to Campus for Intercultural Dialogue and the European Neighbourhood Policy in the Carpathian Area (/Sözlü Sunum)(Yayın No:930301)

8.KOCAMAZ SİNEM (2006). Politic Roles of Multinational Corporations. 3rd International Conference on Business, Management and Economics (/Sözlü Sunum)(Yayın No:930560)

3

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Avrupa Birliğinin Dış İlişkileri, Bölüm adı:(Avrupa Birliği ve Transatlantik İlişkiler) (2015)., KOCAMAZ SİNEM, Nobel Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2473184)

2.Turkey s Quest for the EU Membership Towards 2023, Bölüm adı:(the EU-Turkey Cooperation in the Common Foreign and Security Policy: The Possibilities of Effective Multilateralism in the Euro-Mediterranean Area) (2013)., KOCAMAZ SİNEM, Ege University Publications, Editör:Siret Hürsoy, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 395, ISBN:978-605-338-025-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 930235)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.KOCAMAZ SİNEM (2016). Brexit Sürecinin Transatlantik Güvenlik İlişkilerine Olası Etkisinin Değerlendirilmesi. UİK Güvenlik Akademesi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448234)

2.KOCAMAZ SİNEM (2016). Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Bölgeselleşmenin Yükselişi Avrasya ve Uzakdoğu Örnekleri. UİK 7. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:2730852)

3.KOCAMAZ SİNEM (2015). Kriz Yönetiminden Kolektif Savunmaya Değişen NATO Stratejileri Yeni Tehditlere Karşı Yeni Arayışlar. UİK 10. Güvenlik Akademisi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:2731010)