Çerez Örnek

ESAM Kurumsal Misyon ve Vizyon

Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin temel misyonu, Türkiye’nin komşuları ve bölgesindeki diğer ülkeler hakkında jeopolitik ve jeostratejik araştırmalar yaparak ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki konulara ışık tutan bilimsel ve akademik bilgi oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda Merkezimiz Uluslararası İlişkiler, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Avrupa Çalışmaları bölümlerinin ilgi alanına giren güncel konularda konferanslar, paneller, çalıştaylar düzenlemektedir. Sözü edilen bölümlerin öğrencileri için eğitim seminerleri programı düzenlenmesi, benzer alanlarda çalışan merkezler ile işbirliğinin güçlendirilmesi özellikle Ege Bölgesi’nde sözü edilen alanlarda üniversiteler arasında ortak çalışma alanlarının ve imkanlarının yaratılması ESAM’ın hedefleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde yer alan dergimiz ULAKBİM ve ECONLİT gibi endekslerce taranmakta bu bağlamda ESAM akademik yayın yapma faaliyetlerini de sürdürmektedir. 2002 yılından günümüze faaliyetlerini sürdüren ESAM, değişen yönetimi ile birlikte vizyonunu genişletmiş, yukarıda sözü edilen disiplinlerde bilimsel bilgi üretiminin daha kaliteli hale getirilmesi adına İzmir üniversitelerinin birikimini harekete geçirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda ESAM, en büyük desteği ve gücü şüphesiz Ege Üniversitesi’nin köklü geleneği ve birikiminden almaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ